Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Fri, 11 Nov 2016 15:31:31 +0700

Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký Review Rating: 9.25 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký của tác giả Tịch Thảo Sương Vi nói về câu truyện của thầy trò nhà Đường Tăng. ếu buổi tối bạn nằm mơ, có người nói: " Con phải đi tìm kiếp sau của thầy trò Đường Tăng để cùng nhau đi tìm bảo vật giang hồ Long Du Ngọc!

Đây là nhiệm vụ của con cần hoàn thành!".Nếu sáng hôm sau, bạn bỗng nhiên xuyên tới một thế giới xa lạ, mặc trên người y phục cổ, đeo trên vai một thanh kiếm mà bạn chả biết phải sử dụng làm sao, vác cái đầu óc mơ mơ màng màng bị người ta dắt mũi đi làm nhiệm vụ trong đau khổ.

Nếu bạn gặp một thư sinh nho nhã, nổi danh " Mỗi tháng mười mối nhân duyên", hiền lành chất phác, Đường Tam Kinh.