Nếu Tất Cả Hoá Hư Không?

Thu, 12 Oct 2017 18:47:55 +0700

Nếu Tất Cả Hoá Hư Không?

Nếu Tất Cả Hoá Hư Không? Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:truyện tự viết
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:88
Bạn hỏi tôi:

-Có muốn quay về cái năm 18 tuổi không?

-Có chứ!Tất nhiên là có rồi....vì tôi muốn sửa chữa những sai lầm trong khoảng thời gian tốt đẹp đó.

~Thanh xuân vì một người mà trở nên tươi đẹp~

~Cũng vì một người mà bỏ lỡ mất nhau~