“Nai Nhỏ” Không Phải Cô Mà Là Anh

Mon, 13 Nov 2017 11:21:54 +0700

“Nai Nhỏ” Không Phải Cô Mà Là Anh

“Nai Nhỏ” Không Phải Cô Mà Là Anh Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Đang cập nhật
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:814
Cô và hai anh trai của mình từ nhỏ đã được bí mật đem rời khỏi gia tộc. Bởi vì cha mẹ cô có quá nhiều kẻ thù luôn dòm ngó Nên để bảo vệ cô và các anh của cô họ đành phải cử 2 trong 6 thuộc hạ tâm đắc của mình đem các con mình đi khi được 3 tuổi và cũng để huấn luyện các cô.

Khi anh cả 20t và a hai cô được 18t thì họ trở về gia tộc để giúp đỡ cha mẹ duy trì gia tộc và đối phó những kẻ không biết “núi cao còn có núi cao hơn” là gì. Duy chỉ có cô là ở lại tại vì cô là “lá bài tẩy” của gia tộc. Cô là Ninh Tuyết Băng

Anh Là Lệ Vũ Phàm vừa sinh ra trong gia đình muốn quyền có quyền, muốn thế có thế ở thành phố A. Là một trong những người đàn ông độc thân kim cương của thành phố, bề ngoài là người điều hành tập đoàn nhưng phía sau a lại là một thân phận khác.

Hai người họ đã xảy ra chuyện gì thì cũng xem mới biết được