Muộn Màng

Thu, 14 Sep 2017 20:34:37 +0700

Muộn Màng

Muộn Màng Review Rating: 5.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Muộn Màng của tác giả Mặc Kiều Ân thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Cô là người luôn sống ở trong bóng tối , đây không phải là do sở thích mà là một sự bắt buộc . Hắn là người mà cô vừa yêu vừa hận .

Hắn là người đã soi rọi ánh sáng xuống cuộc đời của cô. Và đồng thời... Là người kết liễu cuộc đời cô. Em vẫn luôn ở đây mà , chỉ là anh không nhìn thấy thôi .