Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Thu, 08 Jun 2017 10:26:52 +0700

Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn Review Rating: 7.21 out of 10 based on 19 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:27741
Truyện Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn của tác giả Luu_shi_shi là một truyện hiện đại lãng mạn, kịch tích, He. Lớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty cô, không ngoan là mất việc như chơi!

Năm nay tôi 22 tuổi, làm chức thư ký nhỏ trong công ty. Đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, không phải là không có người theo đuổi mà là tôi không muốn. Nói sao nhỉ, đôi khi ế vẫn tốt hơn mà, tự do tự tại không phải nói mấy từ sến rện người.