Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Sun, 09 Jul 2017 22:30:23 +0700

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc Review Rating: 8.25 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc của tác giả Miêu Mao Nho là một truyện ngôn tình mau xuyên, hệ thống, 1v1. Vừa tỉnh lại trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cái hệ thống mau xuyên, Hạ Phong Quang bị bắt quay như con thoi nhảy qua từng thế giới tiểu thuyết.

Trong văn tổng tài, nữ chủ là một sinh viên bình thường vừa tiểu bạch lại khả ái, nam chính làm vua thương trường, tà mị ngông cuồng. Trong văn giang hồ, nữ chủ là y độc tiên tử họat bát đáng yêu, nam chính là ma giáo giáo chủ tàn nhẫn vô lương.