Man Hoang Hành

Tue, 27 Sep 2016 12:24:23 +0700

Man Hoang Hành

Man Hoang Hành Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Man Hoang Hành của tác giả Tiêu Đỉnh là câu chuyện được kể tiếp theo những bộ truyện mà tác giả viết.

Tất cả câu chuyện trong đây là về cuộc sống của những người bọn họ gồm Vạn Kiếm Nhất, Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Chu Tước, Thương Tùng, Tô Như, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Quỷ Vương, Thanh Long...

Một bộ truyện dài đang chờ các bạn khám phá.