Long Huyết Thánh Đế 1

Wed, 28 Feb 2018 19:21:58 +0700

Long Huyết Thánh Đế 1

Long Huyết Thánh Đế 1 Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:605
Hỗn Độn Long Mộ, bên trong có chín tầng không gian, mỗi một tầng Thần Vật trọng bảo vô số.

Một thiếu niên bình thường vô tình lấy được Long Mộ, bất ngờ mở ra không gian tầng thứ nhất đi đến Thôn Thiên Long Quyết, tu Hỗn Độn Thôn Thiên Long Thể, từ đây hèn mọn bắt đầu quật khởi, đúc Long Huyết kiếm, nghịch thiên phạt trời, chém chết Thánh Thần, quét ngang vạn thế, nạp thần nữ vạn tộc làm nô, xưng đỉnh phong chư thiên vạn giới , vạn cổ trường tồn.