Long Hoàng

Sun, 29 Jan 2017 22:30:06 +0700

Long Hoàng

Long Hoàng Review Rating: 8.21 out of 10 based on 7 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Tự sáng tác
  • Tình trạng:Đang cập nhật
Một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.

Đụng người của ta,giết.

Đụng nữ nhân của ta,giết.

Đụng môn phái của ta,giết.

Tranh mỹ nhân với ta,giết.

Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng:Võ Giả,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.Mỗi cảnh giới lại chia ra cửu phẩm.