Kiều Thê Tranh Sủng

Mon, 24 Apr 2017 22:38:20 +0700

Kiều Thê Tranh Sủng

Kiều Thê Tranh Sủng Review Rating: 9.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Kiều Thê Tranh Sủng của tác giả Độc Nhất Phu Nhân là một truyện ngôn tình cổ đại, cáo đội lốt và con thú nhỏ ngây thơ, háu thắng.

Cả đời này Kiều Vân Hy luôn mơ tới cảnh chính mình một thân nữ cường khiến nam nhân một người gặp nàng một người mất khí thế, hai người gặp nàng hai người quên mất mình đường đường một đấng nam nhi, cứ thế tiếp nữa đều sẽ đặt nàng lên đầu, coi nàng như tổ tiên. Nói tóm lại nàng sống chính vì mục tiêu này, đem thế gian đổi thành thế hệ nữ trưởng, cùng nam nhân đổi vai vế.