Kiêu Tế

Fri, 24 Feb 2017 22:23:44 +0700

Kiêu Tế

Kiêu Tế Review Rating: 9.58 out of 10 based on 20 reviews. 0
Truyện Kiêu Tế của tác giả Qủa Mộc Tử là một câu truyện ngôn tình thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹ.

Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm. Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởng hôn. Ban đầu khi được tứ hôn, trên dưới Phó gia đối với con rể tương lai mong đợi như thế này: sống được lâu hay không cũng không sao, không tạo phản liền hoan nghênh. Sau khi thành hôn, dưới Phó gia đối với con mong đợi như thế này: tạo phản hay quan hệ, đừng bắt nạt con (muội muội) của ta là được.