Khó Làm Thái Tử Phi

Mon, 13 Feb 2017 23:16:34 +0700

Khó Làm Thái Tử Phi

Khó Làm Thái Tử Phi Review Rating: 7.40 out of 10 based on 5 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình , Truyện Trọng Sinh
  • Nguồn:Editor: beyours07, Trần Thu Lệ, Ciao J, Chickenliverpate, thanh thanh mạn
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Truyện Khó Làm Thái Tử Phi của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương là một câu truyện ngôn tình cổ đại, trùng sinh. Kiếp trước không tốt, kiếp này Tri Huyện; kiếp trước làm ác, kiếp này phụ quách; tội ác chồng chất, phụ quách tỉnh thành.

Cô cô ta sửa những lời này như sau: Kiếp trước không tốt, kiếp này cung nữ; kiếp trước làm ác, kiếp này cung phi; người tội ác chồng chất, sẽ làm thái tử phi. Ta vẫn cảm thấy những lời này rất hợp với ta, nhớ tới ta tiếp trước tội ác chồng chất, kiếp này mới nhập chủ đông cung, làm thái tử phi.