Khang Kiều

Sat, 15 Apr 2017 22:47:26 +0700

Khang Kiều

Khang Kiều Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Khang Kiều của tác giả Loan là một truyện ngôn tình hiện đại, ngược luyến tàn tâm. Người ta nói con sinh ra vào thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra vào thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm đã đi xa rồi.

Bài đồng dao của nước Anh cổ kính dường như đã hát lên số phận của họ. Đứa sinh ra vào thứ Hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ Tư tên Khang Kiều, đứa sinh ra vào thứ Sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ Năm tên Hoắc Tiểu Phàn.