Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Sat, 07 Oct 2017 11:02:37 +0700

Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Kế Phi Thượng Vị Công Lược Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Lâm Cẩm Nghi bị chọn lựa trở thành kế phi của Trấn Nam vương ,
Thay đổi linh hồn rồi, nàng ngây cả người,
Bởi vì vị nguyên phi đã chết của Trấn Nam vương , cũng là nàng...
Hơn nữa, chính là bị Trấn Nam vương giết chết.