• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
T/N: trong chương này có 1 chi tiết vô lý, hãy cùng đọc và đoán xem là chỗ nào nhé

Đăng bởi: admin