Hùng Dạng Độc Thần Y

Sat, 15 Jul 2017 00:46:07 +0700

Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y Review Rating: 7.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Hùng Dạng Độc Thần Y của tác giả Nguyên Nhu thuộc thể loại cổ đại. Nha đầu kia muốn tìm đại phu cũng phải tìm đúng đối tượng chứ, tìm tới độc thần y như hắn làm gì. Đã nói là không xuống núi, không cứu người ngoài, nhưng rõ ràng nàng nghe không hiểu tiếng người, sống chết không đi. Thậm chí hiểu lầm hắn là “Thần y”, một mực xin cứu phụ thân của nàng.

Đến khi mọi việc cuối cùng cũng được sáng tỏ, nàng lại có ý nghĩ hảo huyền muốn hắn thu nhận làm đồ đệ. Như thế nàng sẽ không còn là người ngoài nữa, hắn có thể cứu phụ thân.

Phiền chết đi được! Tốt thôi, nếu nàng đã kiên trì như vậy, hắn cũng không phải người không thấu tình đạt lý, chỉ cần nàng có thể “tay không nhổ cây”, hắn liền cho nàng gọi một tiếng sư phụ, kia hẳn là được chứ….