Hợp Tô Y Tiên

Wed, 28 Dec 2016 23:13:39 +0700

Hợp Tô Y Tiên

Hợp Tô Y Tiên Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô Thị
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
Truyện Hợp Tô Y Tiên của tác giả Bạch Chỉ Nhất Tương là một câu truyện thuộc thể loại truyện đô thị, so y thuật? Thần y bị bệnh cũng đều nhờ ta chữa!

So chỗ dựa? Các nguyên thủ quốc gia đều kính ta như ông trời! Cái gì? Ngươi lại muốn so nữ nhân? Nhìn mỹ nữ nhu tình như nước bên cạnh, Đường Vũ đau đầu nói rằng: "Cô nương à, ta chỉ muốn làm một nam tử tuấn tú thầm lặng mà thôi, tại sao lại sinh lòng ái mộ với ta cơ chứ..."