Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Tue, 07 Feb 2017 22:50:51 +0700

Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Hoàng Tỷ Thành Thê Ký Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký của tác giả Mạc Du là một câu truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình cổ đại, cung đình, tỷ đệ luyến, [H].

Tiêu Diên không ngờ có một ngày hoàng đệ mà nàng một đường nâng đỡ lại nói với nàng rằng: "Hoàng tỷ, ta chưa bao giờ xem người là tỷ tỷ cả." Một tháng sau tân hôn của nàng, Phò mã bị phái đi tiền tuyến, Tiêu Diên mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói kia. "Nam nhân bên người hoàng tỷ có trẫm là đủ, nếu không nể mặt hoàng tỷ thì trẫm đã sớm tịnh thân Phò mã!" xưa kể về mỹ thiếu niên yếu ớt lột xác thành đế vương phúc hắc áp đảo tỷ tỷ.