Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Mon, 21 Aug 2017 12:01:50 +0700

Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng Review Rating: 9.90 out of 10 based on 5 reviews. 0
Nàng là một tiểu thư nhà giàu rất tinh nghịch, trong một lần đi đua xe thì bị tai nạn. Ách vậy là bị thần chết lôi đi. Lôi đi đầu thai thì không nói còn mang theo ông thần chết y như lão ngoan đồng này làm chi? Dẫn đi cũng phải cẩn thận chút chứ, ai lại bỏ ta chạy lấy thân.

Lỗ đen thì xuất hiện đúng lúc chứ. Aizzz nha cảm thấy ta thật bất hạnh, tự nhiên lại đi xuyên không mà còn sắp kết hôn với hoàng thượng nữa chứ. Ngươi phải nên biết hắn có bao nhiêu nữ nhân nha. Ta liệu sống nổi không cơ chứ, thôi mặc kệ cứ sống tự nhiên vui vẻ là được. Ta có phụ thân yêu thương có tiền bạc lo gì.

Sao? Hắn thích ta? Hắn chưa có nữ nhân đùa à. Ta đọc Tiểu thuyết đâu có thế, chắc có một sự nhầm lẫn hơi bị nhẹ nha. Làm hòng hậu của hắn cũng không tệ nha có cơm ăn áo mặc mà được di chơi suốt ngày. Trốn cung là thượng sách của ta. Cái gì! Ta yêu hắn? Có chút chút thì phải, hắn yêu thương ta , yêu quý ta lại còn rất cưng chiều bảo vệ ta nữa sợ gì cơ chứ. Yêu thôi!