[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu

Tue, 05 Dec 2017 11:00:50 +0700

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Nhân vật chính: Thần y x Tam ca 

Truyện được viết về một hồ ly cùng những tình tiết thịt văn.... 

Mở đầu câu chuyện có những tình huống máu chó, không thuần khiết cái gì…cặn bã cái gì… rất nhanh sẽ đi qua…