Hiền Thần Nan Vi

Fri, 24 Nov 2017 13:54:14 +0700

Hiền Thần Nan Vi

Hiền Thần Nan Vi Review Rating: 7.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
Nịnh thần Hứa Từ kiếp trước bị bỏ tù khiến cho mọi người đều vui mừng, 

Chỉ có một người duy nhất đến đưa tiễn hắn là phế thái tử Lý Hạo Sâm. 

Đến nay y trọng sinh trở về, quyết định đời này phải hảo hảo đi bên người thái tử. 

Toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, không bị mù quáng ép buộc nữa. 

Truyện về trọng sinh ngọt sủng, tra thụ thành manh thụ 

Một câu ngắn gọn: đây là câu chuyện về tra thụ nghịch tập tẩy trắng thành hiền thần lương thê, sự nghiệp tình yêu đều được mùa.Công sủng thụ từ đầu đến cuối.Ngoài thụ trọng sinh còn có 2 người xuyên, 1 người nam biến nữ theo phe thụ, 1 người là nữ ác độc không theo phe thụ.Chương 1 do thụ lớn tuổi nên để là “y”, đến chương 2 thụ xuyên về thời trẻ con nên đổi lại thành “cậu”.