Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Mon, 13 Feb 2017 23:32:38 +0700

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha Review Rating: 6.50 out of 10 based on 6 reviews. 0
Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha của tác giả Kỷ Mộ Lưu Ca là một câu truyện ngôn tình cung đấu, hệ thống, xuyên không, sủng phi.

Sủng phi thứ hai? Hứa Kim Lăng cười gằn : "Đều là sủng phi, sao phải phân chia một, hai? Sủng phi thứ nhất sao? Ta sẽ kéo nàng xuống, thay thế vị trí của nàng. Sủng phi đấu sủng phi, một chút cũng không được phạm sai lầm.