Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Wed, 03 May 2017 21:45:37 +0700

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Hậu Cung Thăng Cấp Ký của tác giả Thủy Tâm Thanh Mi là một truyện ngôn tình xuyên không, cung đấu, là một cuốn nhật kí xuyên không, kể về con đường phân tranh của một nữ nhân trong hậu cung.

Đây là một bộ sử ký về quá trình phấn đấu của một nữ nhân trong hậu cung, cũng là một đoạn đường nhiễm đầy máu tươi. Đây là một cuốn tiểu thuyết cung đấu về con đường phản kháng vận mệnh, cung đấu thôi, mong chờ có cp tự tìm tử lộ, cho nên mong mọi người hiểu.