Hậu Cung Kế

Wed, 28 Jun 2017 22:16:09 +0700

Hậu Cung Kế

Hậu Cung Kế Review Rating: 6.61 out of 10 based on 9 reviews. 0
Truyện Hậu Cung Kế của tác giả Lý Hảo là một truyện ngôn tình cổ đại, cung đấu.

Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển.
Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a!
Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?
Để được 'Cập bờ', các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại 'võ nghệ'.