Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Sun, 16 Nov 2014 00:00:00 +0700

Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá Review Rating: 8.03 out of 10 based on 13 reviews. 0
Truyện Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá xoay quanh nhân vật nữ bị xuyên không trở về thời Tống, nàng trở thành một hài nhi 9 tuổi sống ở chốn nông thôn.

Tuy chỉ mới chín tuổi mà nàng rất thông minh, nhưng không phải kiểu láu lỉnh mưu mẹo mà rất trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo .

Cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn từ khi gặp hai vị “đại hiệp” , một người thì to xác nhưng rất trẻ con, người còn lại thì sắp chết đói nhưng vẫn mang đồ trong nhà đi cho người khác.