Hải Đạo

Tue, 06 Mar 2018 10:15:33 +0700

Hải Đạo

Hải Đạo Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Ta vẫn luôn lo lắng hài tử chúng ta sinh ra rốt cuộc là bộ dáng gì.

Phượng hoàng?

Hạt thóc?

Quả đào?

Ta sợ nhất chính là đầu điểu thân thụ.
*(đầu điểu thân thụ:đầu chim thân cây)*

Về sau hài tử lôi kéo tay áo ta khóc,ta nên làm cái gì bây giờ a!