Đường Tăng Xông Tây Du

Fri, 13 Jan 2017 12:48:49 +0700

Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Đường Tăng Xông Tây Du của tác giả Thái Sầu là một câu truyện tiên hiệp có thêm yếu tố xuyên không, tuy hài hước nhưng mang nhiều tình tiết hấp dẫn.

Xuyên việt trở thành Đường Tăng, đạt được hệ thống.
Ngộ Không: "Bát Giới nhìn kìa, sư phụ đã cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi."
Sa Tăng: "Sư phụ hạ thủ lưu tình, các nàng là người, không phải yêu quái."
Bát giới: "Đại sư huynh nhanh khuyên sư phụ không nên đả thương người......"
Đường Tăng: "Yêu quái to gan, xem chiêu!"