Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Mon, 29 Jan 2018 10:19:40 +0700

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Đương Cẩu Ái Thượng Miêu của tác giả Vainy thuộc thể loại đam mỹ, đô thị. Vốn là hai người hai thế giới, 

Vô luận là vòng lẫn quẩn giữa sinh hoạt hằng ngày hay là quan niệm sống đều khác nhau. 

Nhưng hai người đó lại dần dần hấp dẫn lẫn nhau.