Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tue, 04 Nov 2014 00:00:00 +0700

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! Review Rating: 8.96 out of 10 based on 7 reviews. 0
Tình yêu trong tuổi học trò có hay là không nên đây? Truyện Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! sẽ trả lời cho các bạn về vấn đề này rõ hơn nhé.

Truyện xoay quanh một cô học sinh có một anh chàng muốn đề xuất với cô về chuyện người lớn?

Để xem nhân vật của chúng ta sẽ hành xử ra sao khi có một anh chàng muốn như vậy nhé? Qua lời văn của tác giả Hồng Cửu rất đáng yêu.