Dữ Tích Thù

Thu, 11 Jan 2018 09:34:05 +0700

Dữ Tích Thù

Dữ Tích Thù Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Dữ Tích Thù của tác giả Thanh Câm Hòa thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không. Lúc trước rất lâu rồi, con ngự miêu kia lại bước qua ranh giới của Đại Tống, đứng ở biên cương phía bắc, cuối cùng được tới một hồi báo, “Thiên Hựu Đại Tống” 

“Thiên Hựu Đại Tống” 

Thắng Tây Hạ, chẳng qua, từ nay không còn Ngự miêu, không còn Nam hiệp, không còn… 

Triển Chiêu… 

Mất Triển Chiêu không chỉ là Đại Tống, còn có Đinh tam tiểu thư của Mạt hoa thôn, phủ Tùng Giang, còn có lão bản nương của Quân Mẫn lâu, Khai Phong, còn có…