Động Vật Máu Lạnh

Wed, 22 Feb 2017 14:58:01 +0700

Động Vật Máu Lạnh

Động Vật Máu Lạnh Review Rating: 6.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Động Vật Máu Lạnh của tác giả Tuyết An là một câu truyện đam mỹ, hiện đại, hình cảnh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE.

Em biết cách gây tổn thương
Em biết cách giết người
Em biết điều nào cần thể hiện ra
Và điều nào phải che giấu đi.
Đây là câu chuyện của một cặp dã thú.