Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Wed, 01 Mar 2017 21:45:07 +0700

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong là một tập truyện ngôn tình cổ đại. Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện bên, nàng buộc phải chạy trốn. Lần thứ nhất bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân vào thành, nàng té một vòng lăn quay, à không, là quỳ xuống trước mặt hắn (không phải cố ý đâu).

Lần thứ hai bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân đến nhà làm khách, bị tướng quân bắt ngay tại trận (nhất định là hắn cố ý). Lần thứ ba bỏ trốn, khắp người nàng đầy thương tích, gần như là tuyệt vọng, mà hắn nhanh chóng cưỡi ngựa lao đến, mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng (hắn cố tình thật là quá tốt). Tướng quân nói: “Ta vốn dĩ không muốn giúp nàng, nhưng ta có ân với nàng là sự thật.” Cho nên là?