Đói Khát

Thu, 20 Apr 2017 21:11:26 +0700

Đói Khát

Đói Khát Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:220
Truyện Đói khát của tác giả Mặc Vũ Yên Dạ là một truyện đam mỹ nhân thú, thịt. Raymond trong lòng vô cùng phiền não,ban đầu không phải đã nói rõ, nếu hai người không thích hợp sẽ chia tay, hiện tại chỉ một tuần lễ mà người đàn ông này đã dây dưa không rõ.

Bất đắc đưa tay xoa trán,tình huống thế này y rất ghét,cho nên mỗi lần gặp người mới y đều giao hẹn rõ ràng,không nghĩ lại gặp loại chuyện này. Là chia tay sao?