Độc Phi Ngự Tà Vương

Mon, 10 Jul 2017 10:43:28 +0700

Độc Phi Ngự Tà Vương

Độc Phi Ngự Tà Vương Review Rating: 5.13 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Độc Phi Ngự Tà Vương của tác giả Phong Phiêu Tuyết là một truyện ngôn tình xuyên không, trọng sinh, sạch, sủng, nữ cường, hài hước.

Mạt thế bị chết, trùng sinh trong trạch môn. Có ăn có uống, nàng vốn định an phận làm một thứ nữ quy củ đích đáng. Hạ nhân khi dễ, thứ muội đoạt phu, đích mẫu (mẹ cả) khắt khe... Thật coi nàng dễ khi dễ? Nhân nghĩa lễ trí tín? Ta phi! Ôn lương cung kiệm? Xéo đi! Lúc động tay, nàng tuyệt đối không mắng chửi người! Giết ác phó, đánh thứ muội, phế mẹ cả, nàng ác danh ngập trời.