Điêu Cốt Sư

Mon, 31 Jul 2017 10:38:57 +0700

Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Nàng là Điêu Cốt sư nhưng lại tự xưng Luyện Cốt sư.

Xương cốt lọt vào tay nàng có thể trở thành dụng cụ, công cụ, trang sức… cũng có thể trở thành vũ khí có cốt linh hùng mạnh.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​