Đích Trưởng Tôn

Wed, 22 Mar 2017 22:01:31 +0700

Đích Trưởng Tôn

Đích Trưởng Tôn Review Rating: 7.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Đích Trưởng Tôn của tác giả Văn Đàn là một truyện ngôn tình xuyên không, ngọt văn, sảng văn. Triệu Trường Ninh là đích trưởng tôn của thế gia đại tộc, bị tuyển chọn vào làm quan trong Đại Lý Tự khắc nghiệt.

Hoàn cảnh gian nan, đối thủ vô số, nàng cẩn trọng dè dặt, bước từng bước gian truân. Cho đến một này, thượng cấp lạnh lùng, đối thủ nham hiểm, thậm chí cả thứ đệ luôn nhìn chòng chọc mình đều biết được bí mật của nàng… Ấy, sao lại cảm thấy thái độ của bọn họ khác thường như vậy, còn dè dặt cẩn thận hơn cả mình, giao thiệp ngày thường cũng trở nên quái lạ.