Đích Nữ Cuông Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương

Sat, 20 Feb 2016 15:49:05 +0700

Đích Nữ Cuông Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương

Đích Nữ Cuông Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương Review Rating: 7.50 out of 10 based on 31 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Editor: ..LamThiên..
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:77828
Đích Nữ Cuông Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương của tác giả Mã Duyệt Duyệt là câu chuyện về cuộc sống mới của nàng từ khi xuyên qua trở thành Vương Phi...

Một cuộc sống xa lạ ở cổ đại, một Vương Phi như nàng tưởng rằng không thể sống quen thân nhưng có lẽ đây mới là nơi khiến nàng hạnh phúc nhất từ khi gặp hắn, một tên Vương Gia đã say đắm nàng và làm tất cả vì nàng...

Liệu cuộc sống mới và tình duyên mới của nàng sẽ ra sao ? Mời các bạn theo dõi câu chuyện .!!