Đế Quốc Thiên Phong

Sat, 14 Jan 2017 10:19:53 +0700

Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong Review Rating: 8.67 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Đế Quốc Thiên Phong của tác giả Duyên Phận là một câu truyện tiên hiêp lịch sử có cốt truyện vô cùng lôi cuốn, một câu chuyện của một tên binh sĩ dần dần thăng tiến thành tướng quân.

Nhân vật chính không có thủ hạ, nhưng huynh đệ rất đông, nữ nhân rất nhiều, nhưng chỉ thật sự yêu thương một người duy nhất, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chí tại thiên hạ. Tác phong là tên tham quan lớn nhất, lại là tướng quân thanh liêm nhất, cũng là tên cường đạo hung ác nhất trong lịch sử. Hắn nguyện chỉ làm một chân tiểu nhân, vĩnh viễn không làm một nguỵ quân tử. Bậc quân vương, cũng chỉ như nguỵ quân tử mà thôi…