Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Wed, 26 Jul 2017 16:03:00 +0700

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô Review Rating: 7.57 out of 10 based on 15 reviews. 0
Mộ Thiển Thiển chỉ viết một bộ truyện cao H mà thôi, vậy mà xui xẻo xuyên không thành nữ phụ độc ác - Thất công chúa.

Nhưng mà, không phải là nữ phụ sao? Sao lại thịt thịt như nữ chủ vậy?

Những tên nam chính tuyệt sắc đáng lẽ phải cùng nữ chính dây dưa không rõ, thế nào lại vẫn còn là "băng thanh ngọc khiết" xử nam, tinh lực dư thừa? Vì sao một đám muốn đến tự mình "dạy dỗ" ta?

Giường, hồ tắm, núi tuyết, bụi hoa... Thêm vào các đạo cụ làm người khác đỏ mặt kia...

Mặc quần áo thì người người đều tuấn dật vô song, cởi quần áo lại đều biến thành sói!

Truyện này NP, nữ chính thân mềm thể nhẹ dễ dàng đẩy ngã, các bạo quân, ôn nhu một chút...

...1 nữ nhiều nam, nam chính mỗi ngưòi đều phúc hắc cường đại, nữ chính có thể phản kháng sao?

Cốt truyện và H đều được coi trọng như nhau, tình cảm theo H mà thăng hoa.