Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100 Mét

Mon, 19 Jun 2017 12:54:16 +0700

Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100 Mét

Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100 Mét Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Truyện Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100 Mét của tác giả  Ngọa Tào Khoái Bát Hạ là một truyện đam mỹ ngắn, pink, 1×1, HE.

Sở Hoàng là một GAY. Hắn ý thức được sự thật ấy là vào một tối đêm dài nhân tĩnh. Mới vừa cùng đồng đảng Diệp Kỳ ở trong trò chơi đại sát tứ phương, tên biến thành màu đỏ không nói, một thân trang bị cũng mau báo phế đi. Sở Hoàng đột nhiên cảm giác được hơi mệt, vì thế trang bị cũng không sửa liền trực tiếp lên tiếng chào hỏi quay về an toàn khu logout. Bây giờ là nghỉ hè, Sở Hoàng làm một trạch nam bí mật tỏ vẻ hắn ngày sống về đêm đã muốn điên đảo rồi.