Đại Quái Thú Không Được Ăn Thịt Papa Của Ta

Mon, 19 Jun 2017 12:59:00 +0700

Đại Quái Thú Không Được Ăn Thịt Papa Của Ta

Đại Quái Thú Không Được Ăn Thịt Papa Của Ta Review Rating: 6.75 out of 10 based on 4 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Truyện Đại Quái Thú Không Được Ăn Thịt Papa Của Ta của tác giả Bát Nhật Ký Nô là một truyện đam mỹ nhất công nhất thụ, hiện đại, ngắn, cảnh sát thô lỗ công x giáo viên mầm non nhân thê thụ, ấm áp, HE.

Có một kiểu người mà sở hữu một loại thuộc tính gọi là papa. Kiểu người này sẽ bị mấy bảo bảo dưới bảy tuổi bám theo kêu papa vô điều kiện, thậm chí còn nũng nịu đòi được ôm một cái. Có một kiểu người mà sở hữu một loại thuộc tính gọi là đại quái thú. Kiểu người này sẽ bị mấy bảo bảo dưới bảy tuổi sợ hãi và chán ghét một cách vô điều kiện, còn trốn trong lòng papa mà mếu máo nói: “Papa, bên kia có đại quái thú!”