Đại Mạc Thương Lang

Wed, 18 Nov 2015 13:38:35 +0700

Đại Mạc Thương Lang

Đại Mạc Thương Lang Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ma
  • Nguồn:NXB
  • Tình trạng:Hoàn Thành
Thể loại truyện ma-kinh dị chưa bao giờ là cổ hủ cả,bởi vì những độc giả ưa thích cảm giác mạnh sẽ rất hứng thú.

Tác phẩm Đại Mạc Thương Lang của tác giả Nam Phái Tam Thúc nói về một âm mưu hay hiện tượng siêu tự nhiên? Nếu không phải không gian bị bóp méo thì sức mạnh điên rồ nào đã đưa chiếc máy bay xuống nơi đó?! Hay trước khi chiến bại, quân Nhật đã tiến hanh những hành động với mục đích vô cùng đen tối?