Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Sat, 07 Oct 2017 10:49:08 +0700

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Cổ Đại
  • Nguồn:Sưu tầm.
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:1342
Nữ chính Dạ Tử Cẩm - đường đường là Cửu Dạ Vương trấn giữ Ma Đô uy danh hiển hách.
...
Chỉ là uống say một trận rồi ngủ quên mấy trăm năm. Khi tỉnh dậy cũng tùy tiện cứu một cái nam nhân xa lạ từ đâu xông vào tẩm điện.

Không ngờ khắp nơi tam giới từ đâu ùn ùn kéo đến đòi người. Nam nhân kỳ lạ lại một mực cố chấp không đi. Giúp người thì giúp cho trót, nàng đối nam nhân kia không nỡ đuổi cũng nhất quyết không giao người.

Vậy mà bọn họ cư nhiên suy ra đại ma nữ si mê nam sắc, bắt cóc y lại làm nam sủng. Liền nảy ra kế hằng ngày đều có mỹ nam ùn ùn đổ đến cầu thân hòng mong nàng buông tha cho nam nhân thần bí nọ.

Ma nữ đại vương hảo đào hoa - khắp nơi hôn phu nườm nượp tìm đến tận cửa!