Đại Chuyển Nhân Sinh

Fri, 23 Dec 2016 23:27:34 +0700

Đại Chuyển Nhân Sinh

Đại Chuyển Nhân Sinh Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Đại Chuyển Nhân Sinh của tác giả King Zero là một câu truyện đô thị, đồng nhân, trọng sinh khá hay và hấp dẫn.

Truyện nói về Trần Hoàng Long, 35 tuổi, nửa đời thất bại, một lần nữa làm lại hắn sẽ thay đổi nhân sinh như thế nào?
Nhân sinh nếu được làm lại, bạn sẽ thay đổi nó như thế nào?
Tiếc nuối lúc trước bạn có thực hiện?
Hạnh phúc vụt qua bạn có nắm lấy?