Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Tue, 15 Aug 2017 22:53:03 +0700

Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên của tác giả Sí Tiểu Yêu thuộc thể loại xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, sạch, sủng. Kiếp trước nàng là một người tuyệt tình lạnh nhạt, nhưng lại cam tâm tình nguyện vì bảo vệ một bé trai mà chết.

Lần thứ hai sống lại, nàng trở thành một bé gái số khổ, không những mồ côi từ khi còn nhỏ, còn bị người nhà chán ghét vứt bỏ, nhưng nàng vẫn cố gắng mà sống ở nơi dị thế. Ở nơi này Cường giả vi tôn!

Nàng cầm hỗn nguyên giới tử trong tay. Thu thần thú, chế thần dược, luyện thần khí, nàng sẽ đi từng bước từng bước trở thành cường giả.