Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Fri, 14 Jul 2017 13:45:11 +0700

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Editor: Cà Rốt Hồng
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:2453
Không phải là con trưởng không phải là con của dòng chính thất cũng không phải là đứa con út được cưng chìu, phía trên có đích mẫu mặt hiền từ nhưng lòng dạ ác độc khắp nơi làm khó, phía dưới có ấu đệ gào khóc đòi ăn thời khắc nào cũng cần phải che chỡ, còn có bao nhiêu tỷ muội tốt minh tranh ám đấu. . . . . .

Một thiếu nữ thế kỷ hai mươi mốt đầy hứa hẹn bởi vì cứu người cẩu huyết xuyên qua, đến một triều đại không biết tên, trở thành thứ nữ nhỏ bé trong cánh cửa đại viện thâm sâu, che chở ấu đệ cùng nhược mẫu trôi qua cuộc sống khó khăn, cuộc sống cứ theo lẽ thường trôi qua thôi. . . . . .

Không phải chuyện nhà, trạch môn tranh đấu. . . . . .

Nội dung: Điền văn xuyên qua thời không.

Nhân vật chính: Tào Ngọc Di, Nhân vật phụ: Mọi người ở Tào phủ, khác: trạch đấu, thứ nữ, điền văn.