Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0700

Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn Review Rating: 8.03 out of 10 based on 36 reviews. 0
Truyện Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn là một tác phẩm truyện xuyên không có nội dung ấn tượng nhất. Nàng từ một đặc công ở thế kỷ 21 bỗng nhiên xuyên việt đến một nơi chưa bao giờ biết trong lịch sử.

Nơi đó nàng chỉ biết mọi người gọi là Lăng Nguyệt Quốc, nàng trở thành tiểu tư của Tả Thừa Tướng. Kể từ khi nàng gặp Vương gia với vẻ mặt nghiêm túc...đã làm con tim nàng rung động!

Vương gia nhận được thánh chỉ phải lấy bằng được vị tiểu thư của Thừa Tướng và cũng từ đây nàng được sủng rất ấm áp. Đó là câu chuyện rất hạnh phúc qua ngòi bút của tác giả Mộc Âm Vũ!