Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0700

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc Review Rating: 7.41 out of 10 based on 36 reviews. 0
Tương lai khó đoán , không một ai có thể đoán trước được cuộc sống sau này của mình như thế nào mặc dù trong tay có hàng vạn của cải ...

Truyện Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc sẽ là một ví dụ cụ thể khi mà nhân vật nữ chính may mắn được làm phu nhân của tổng thống quốc gia , cuộc sống giàu sang sung sướng ắt hẳn ai cũng nghĩ sẽ đến với cô nhưng ... Xã hội xuống cấp , nhân dân túng thiếu , không thể đoán trước được khó khăn gì sẽ đến với cô !!!