Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Mon, 24 Apr 2017 22:21:13 +0700

Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chuyện Xưa Theo Gió Bay Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay của tác giả K'Vy là một truyện cổ đại, huyền huyễn. Chuyện xưa kể rằng hàng nghìn năm trước chiến loạn khắp ngã. Nơi nơi đều là khói lửa chiến tranh và còn có... yêu quái.

Chiền tranh sinh ra nhiều oán khí cùng âm khí từ đó mà có yêu quái. May thay thời thế tạo anh hùng xuất hiện năm vị hào kiệt dẹp loạn cả những kẻ đầy tham vọng lẫn đám yêu quái bùi nhùi.