Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu

Thu, 04 May 2017 23:20:25 +0700

Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu

Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu của tác giả Debbie Macomber là một quyển tiểu thuyết nói về Dan Sherman, Bob Beldon và Max Russell đều có chung một bí mật, nhưng ấn ức của họ khác nhau.

Bí mật ấy không đơn thuần là một dục vọng khó thỏa mãn hay một tham vọng chưa đạt thành, nó bắt nguồn từ một quá khứ dằn vặt và thống khổ, một vết nhơ mà 3 người bọn họ sẽ đem theo cả đời. Dan và Max đã chết trên đường trốn tránh, còn Bob? Liệu thời thổ lộ với người vợ yêu và những an ủi hòa hợp của nàng có giúp Bob thoát khỏi định mệnh bi thảm?